Ideeën ontwikkelen.

VISIE

Architect Christian Van Soye heeft ervaring in de woningbouw (één- en meergezinswoningen),

industrie, kantoren, de dienstverlenende sector,...

Kleine of grote opdrachten worden deskundig uitgewerkt met aandacht voor esthetiek, verantwoord construeren,

functionaliteit, ecologisch, duurzaam (BEN) en economisch bouwen.

 

Voldoen aan de wensen van de opdrachtgever - bouwheer en een goede communicatie met alle betrokkenen in het

gehele concept zijn uiterst belangrijk.

Elke opdracht is specifiek, kent een groeiproces en maakt het resultaat uniek.

 

WERKWIJZE MET PARTICILIEREN

* vrijblijvend eerste onderhoud met opdrachtgever-bouwheer: kenbaar maken van de plannen en wensen

* opmaken van voorstel ereloon architect

* akkoord door opdrachtgever - bouwheer betreffende ereloon architect

* bespreking met klant (wensen en ideeën,...) met het doel een voorstudie op te maken die leidt tot het voorontwerp

* voorleggen, bespreken van het voorontwerp; voorontwerp aanpassen aan de wensen van de bouwheer

* uitwerken van het definitief ontwerp van het project met o.a. de aanvraag tot het bekomen van een omgevings- vergunning

* in afwachting van de aflevering van de vergunning volgt de uitwerking van de verschillende fasen aangaande de realisatie van de werken; bestekken en meetstaten van de metsel- en betonwerken met de aanbesteding die aanleiding zal geven tot het aanstellen van de aannemer; daarop volgen dan de timmerwerken, dakwerken,...

* met betrekking tot de technische installaties (ventilatie, verwarming, sanitair en elektrische installatie,...) wordt alles in overleg met de bouwheer besproken en verder uitgewerkt.

* de architect volgt persoonlijk van nabij de opbouw en de uitvoering van de verschillende fasen

* de architect is ook veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever; in overleg met de bouwheer kan dit een aanvullende

opdracht zijn

 

 

ARCHITECT CHRISTIAN VAN SOYE

Ingeschreven op de Tabel van de Orde van Architecten van de provincie Oost-Vlaanderen,

met zetel te 9052 Zwijnaarde, Tramstraat 59.

De architect sloot een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af bij de verzekeringsmaatschappij Protect NV,

Jetse Steenweg 221 te 1080 Brussel (info@protect.be tel. 02 411 41 14) onder polisnummer 00/N.02453.

 

Bij deze verwijs ik ook naar het reglement van beroepsplichten (deontologie) op de site van de Orde

www.architect.be

 

Betrek de architect al bij uw allereerste plannen.                                          Op zoek naar een architect... Christian Van Soye geeft u graag advies.

Architectenbureau Christian Van Soye

Grote Heimelinkstraat 194, 9100 Sint-Niklaas

TEL +32 3 777 29 93          GSM +32 477 325 874   

E-mail christianVS@skynet.be

www.architectcvansoye.be                                                                                                                                      BTW BE 0593.798.663